[site top]

Last KifuList | きのあ囲碁の棋譜リスト (直近50件)

棋譜メニューに戻る | Back KifuMenu

棋譜のリンクを押すと棋譜を確認できます。

棋譜 更新日時 路盤 先手 後手 状態 手数
g20171023054316-f1822620 2017-10-23 05:44:04 9 guest ahiru-lv20 live 28
g20171023054116-f1822620 2017-10-23 05:43:10 9 guest ahiru-lv20 done.win.b 46
g20171023054032-927c14b4 2017-10-23 05:43:56 13 guest ahiru-lv60 live 98
g20171023054031-f1822620 2017-10-23 05:41:07 9 guest ahiru-lv20 live 22
g20171023053930-7512ff8e 2017-10-23 05:44:02 19 guest manemi-lv60 live 86
g20171023053852-f1822620 2017-10-23 05:40:24 9 guest ahiru-lv20 live 46
g20171023053832-9818b6ea 2017-10-23 05:42:47 19 kukkiee-lv60 guest live 9
g20171023053709-f1822620 2017-10-23 05:38:44 9 guest ahiru-lv20 live 54
g20171023053445-f1822620 2017-10-23 05:36:57 9 guest ahiru-lv20 live 62
g20171023053423-7512ff8e 2017-10-23 05:38:59 19 guest manemi-lv60 done.win.b 96
g20171023053224-927c14b4 2017-10-23 05:37:41 13 guest ahiru-lv60 live 114
g20171023053113-cecf8c2f 2017-10-23 05:43:52 19 nakabi-lv60 guest done 285
g20171023052954-7512ff8e 2017-10-23 05:34:09 19 guest manemi-lv60 live 88
g20171023052818-585fa6df 2017-10-23 05:39:58 19 guest ahiru-lv60 live 270
g20171023052731-38916769 2017-10-23 05:42:31 19 guest ahiru-lv40 done 278
g20171023052713-7512ff8e 2017-10-23 05:29:46 19 manemi-lv60 guest done.win.w 57
g20171023052507-7b9eb169 2017-10-23 05:44:03 19 ahiru-lv60 guest live 248
g20171023052159-4f283b9a 2017-10-23 05:39:10 19 guest nakabi-lv60 done.win.b 152
g20171023051723-cc097d3c 2017-10-23 05:22:21 13 manemi-lv20 guest done.win.b 68
g20171023051347-562570c2 2017-10-23 05:16:49 9 guest ahiru-lv10 done.win.w 81
g20171023051239-13e65de1 2017-10-23 05:28:57 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 205
g20171023051126-562570c2 2017-10-23 05:13:36 9 guest ahiru-lv10 done.win.w 61
g20171023051058-207a8c85 2017-10-23 05:24:03 19 nakabi-lv60 guest done.win.w 259
g20171023051010-9a518e35 2017-10-23 05:44:02 19 ahiru-lv60 guest live 37
g20171023050900-562570c2 2017-10-23 05:10:57 9 guest ahiru-lv10 done 62
g20171023050857-13e65de1 2017-10-23 05:11:15 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 37
g20171023050803-4162f25c 2017-10-23 05:12:28 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 66
g20171023050721-927c14b4 2017-10-23 05:14:48 13 guest ahiru-lv60 live 174
g20171023050648-2db357fa 2017-10-23 05:18:00 19 guest kukkiee-lv60 done 250
g20171023050504-ec0ee3f4 2017-10-23 05:30:55 19 guest ahiru-lv60 live 226
g20171023050243-31993408 2017-10-23 05:27:48 19 ahiru-lv20 guest done 293
g20171023050051-62846f53 2017-10-23 05:43:52 19 guest ahiru-lv60 done 304
g20171023045651-f1822620 2017-10-23 04:58:15 9 guest ahiru-lv20 done 47
g20171023045621-3a7d4668 2017-10-23 05:13:07 19 ahiru-lv60 guest done 295
g20171023045546-6a0e49b9 2017-10-23 05:15:17 19 ahiru-lv60 guest done 317
g20171023045527-f9242d19 2017-10-23 04:59:46 13 guest ahiru-lv60 live 114
g20171023045503-c0542381 2017-10-23 04:57:40 9 ahiru-lv10 guest live 67
g20171023045231-386858f3 2017-10-23 04:57:16 13 guest ahiru-lv20 done 114
g20171023045214-64759f53 2017-10-23 04:54:19 9 guest ahiru-lv20 done 54
g20171023045121-f9242d19 2017-10-23 04:55:07 13 guest ahiru-lv60 done.win.w 89
g20171023045034-569e3087 2017-10-23 05:07:32 19 ahiru-lv40 guest done.win.w 353
g20171023044751-f1822620 2017-10-23 04:50:30 9 guest ahiru-lv20 done.win.b 60
g20171023044531-f9242d19 2017-10-23 04:48:22 13 guest ahiru-lv60 done.win.w 71
g20171023044529-3314beee 2017-10-23 04:52:51 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 140
g20171023044401-13e65de1 2017-10-23 05:05:20 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 238
g20171023044357-31993408 2017-10-23 05:01:46 19 ahiru-lv20 guest live 225
g20171023044215-9a518e35 2017-10-23 05:04:39 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 243
g20171023044147-3314beee 2017-10-23 04:45:19 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 65
g20171023044015-f1822620 2017-10-23 04:43:15 9 guest ahiru-lv20 done 67
g20171023043905-f9242d19 2017-10-23 04:44:19 13 guest ahiru-lv60 done 126

ヘルプ

・最近開始された、50件の棋譜のリストです。
・状態が live の時 :対局中(または放置局)。
・状態が done の時 :終了局。
・状態が done.win.b の時 :黒勝ちの終了局。
・状態が done.win.w の時 :白勝ちの終了局。