[site top]

Last KifuList | きのあ囲碁の棋譜リスト (直近50件)

棋譜メニューに戻る | Back KifuMenu

棋譜のリンクを押すと棋譜を確認できます。

棋譜 更新日時 路盤 先手 後手 状態 手数
g20170822180710-36c01763 2017-08-22 18:07:29 19 manemi-lv60 guest live 9
g20170822180653-a50a771b 2017-08-22 18:07:27 9 guest ahiru-lv20 live 18
g20170822180500-cbd5e269 2017-08-22 18:07:28 19 dameko-lv30 guest live 41
g20170822180454-7ec84ac7 2017-08-22 18:04:54 13 ahiru-lv60 guest live 1
g20170822180450-29013b04 2017-08-22 18:07:21 19 ahiru-lv60 guest live 27
g20170822180446-30ca5456 2017-08-22 18:07:29 19 nakabi-lv60 guest live 42
g20170822180444-abd7bfd5 2017-08-22 18:07:31 19 kukkiee-lv60 guest live 49
g20170822180441-137bc8f5 2017-08-22 18:07:27 19 guest ahiru-lv60 live 53
g20170822180439-6937d1ce 2017-08-22 18:07:12 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 48
g20170822180438-19d0d4b3 2017-08-22 18:07:26 19 guest manemi-lv20 live 62
g20170822180433-36623a36 2017-08-22 18:07:29 19 guest ahiru-lv60 live 56
g20170822180430-c401c6b1 2017-08-22 18:07:30 19 guest ahiru-lv60 live 53
g20170822180423-2c2e6e26 2017-08-22 18:07:29 13 guest nakabi-lv60 live 86
g20170822180418-d5d0c4fc 2017-08-22 18:07:30 19 guest ahiru-lv60 live 60
g20170822180418-d10b41bb 2017-08-22 18:06:23 9 ahiru-lv60 guest live 41
g20170822180418-a50a771b 2017-08-22 18:05:36 9 ahiru-lv20 guest live 25
g20170822180400-5b8b8fc1 2017-08-22 18:07:29 19 kukkiee-lv20 guest live 61
g20170822180335-2dcd4610 2017-08-22 18:05:34 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 33
g20170822180334-7a2f3158 2017-08-22 18:07:31 19 ahiru-lv60 guest live 81
g20170822180316-cfa4df91 2017-08-22 18:07:30 19 ahiru-lv40 guest live 86
g20170822180316-60eb4b7d 2017-08-22 18:04:30 13 guest ahiru-lv60 live 32
g20170822180311-c44acf22 2017-08-22 18:06:56 19 guest ahiru-lv60 live 54
g20170822180309-3971321b 2017-08-22 18:07:29 19 dameko-lv60 guest live 50
g20170822180306-1e1e3fa5 2017-08-22 18:07:30 13 guest ahiru-lv20 live 68
g20170822180259-0ad5d42d 2017-08-22 18:07:30 19 ahiru-lv20 guest live 122
g20170822180258-fb5ab8ff 2017-08-22 18:07:24 19 nakabi-lv60 guest live 51
g20170822180224-5c2e1d19 2017-08-22 18:07:23 19 nakabi-lv60 guest live 91
g20170822180220-36623a36 2017-08-22 18:04:14 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 40
g20170822180204-5e741b0b 2017-08-22 18:07:30 19 guest ahiru-lv40 live 140
g20170822180203-10abd36d 2017-08-22 18:06:17 19 nakabi-lv60 guest done.win.w 71
g20170822180202-4dbf7789 2017-08-22 18:07:30 19 guest ahiru-lv60 live 80
g20170822180152-2c939fe4 2017-08-22 18:07:25 19 guest ahiru-lv20 live 132
g20170822180151-538bdba2 2017-08-22 18:07:28 19 kukkiee-lv60 guest live 101
g20170822180137-3dc9ca77 2017-08-22 18:07:10 9 ahiru-lv20 guest live 77
g20170822180136-413224c4 2017-08-22 18:07:28 19 ahiru-lv60 guest live 86
g20170822180135-1434a98a 2017-08-22 18:07:30 19 guest ahiru-lv60 live 131
g20170822180133-a50a771b 2017-08-22 18:03:37 9 ahiru-lv20 guest done.win.w 51
g20170822180130-d5d0c4fc 2017-08-22 18:04:00 19 guest ahiru-lv60 live 46
g20170822180118-4507ca19 2017-08-22 18:07:29 19 ahiru-lv40 guest live 152
g20170822180114-429c2374 2017-08-22 18:05:10 9 guest ahiru-lv20 done.win.w 53
g20170822180112-72e7ab7a 2017-08-22 18:05:04 13 guest ahiru-lv20 live 16
g20170822180110-caf83335 2017-08-22 18:07:30 19 guest ahiru-lv60 live 99
g20170822180107-46ece937 2017-08-22 18:07:29 19 guest ahiru-lv20 live 132
g20170822180104-873222b1 2017-08-22 18:05:10 19 ahiru-lv10 guest done.win.w 113
g20170822180054-c401c6b1 2017-08-22 18:04:17 19 ahiru-lv60 guest live 57
g20170822180045-36623a36 2017-08-22 18:01:42 19 guest ahiru-lv60 live 20
g20170822180044-3dc9ca77 2017-08-22 18:01:24 9 guest ahiru-lv20 live 20
g20170822180022-d10b41bb 2017-08-22 18:04:02 9 guest ahiru-lv60 live 58
g20170822180017-cfa4df91 2017-08-22 18:03:02 19 guest ahiru-lv40 done.win.w 59
g20170822180010-1abfb641 2017-08-22 18:06:44 13 ahiru-lv60 guest live 39

ヘルプ

・最近開始された、50件の棋譜のリストです。
・状態が live の時 :対局中(または放置局)。
・状態が done の時 :終了局。
・状態が done.win.b の時 :黒勝ちの終了局。
・状態が done.win.w の時 :白勝ちの終了局。