[site top]

Last KifuList | きのあ囲碁の棋譜リスト (直近50件)

棋譜メニューに戻る | Back KifuMenu

棋譜のリンクを押すと棋譜を確認できます。

棋譜 更新日時 路盤 先手 後手 状態 手数
g20180222195730-f45780aa 2018-02-22 19:57:30 9 ahiru-lv20 guest live 1
g20180222195727-20d4d101 2018-02-22 19:57:32 19 guest ahiru-lv60 live 4
g20180222195727-1e773bb6 2018-02-22 19:57:31 19 guest nakabi-lv60 live 4
g20180222195718-89ad90d2 2018-02-22 19:57:32 19 nakabi-lv60 guest live 8
g20180222195716-33cd9cec 2018-02-22 19:57:36 19 guest ahiru-lv10 live 10
g20180222195715-3b83b739 2018-02-22 19:57:35 19 ahiru-lv10 guest live 9
g20180222195656-1800745e 2018-02-22 19:57:34 13 guest ahiru-lv60 live 16
g20180222195648-e64685ae 2018-02-22 19:57:36 9 guest ahiru-lv10 live 25
g20180222195608-d2419881 2018-02-22 19:57:36 19 ahiru-lv60 guest live 32
g20180222195538-afa125fe 2018-02-22 19:57:29 9 guest kukkiee-lv60 live 58
g20180222195538-007e5e19 2018-02-22 19:56:50 13 ahiru-lv60 guest live 29
g20180222195531-fefafe19 2018-02-22 19:56:43 19 ahiru-lv60 guest live 3
g20180222195525-4956f4ba 2018-02-22 19:57:34 19 ahiru-lv60 guest live 30
g20180222195510-17441ecf 2018-02-22 19:57:26 9 ahiru-lv60 guest live 29
g20180222195505-3fd3092b 2018-02-22 19:57:35 19 guest ahiru-lv60 live 44
g20180222195504-b645f2b8 2018-02-22 19:57:36 19 guest kukkiee-lv60 live 38
g20180222195450-fab4de51 2018-02-22 19:57:32 13 guest ahiru-lv60 live 68
g20180222195442-c3c89f12 2018-02-22 19:57:35 19 ahiru-lv60 guest live 39
g20180222195440-2dfffa68 2018-02-22 19:57:35 19 guest ahiru-lv10 live 62
g20180222195428-77f42586 2018-02-22 19:57:35 19 dameko-lv60 guest live 56
g20180222195334-8a16e839 2018-02-22 19:57:34 19 guest dameko-lv60 live 80
g20180222195326-75d67b9d 2018-02-22 19:55:44 9 guest ahiru-lv20 live 64
g20180222195259-afa125fe 2018-02-22 19:55:07 9 guest kukkiee-lv60 live 68
g20180222195258-9ec0aae5 2018-02-22 19:57:34 19 nakabi-lv60 guest live 64
g20180222195251-ec643fb6 2018-02-22 19:57:35 19 guest ahiru-lv60 live 83
g20180222195231-2099f74d 2018-02-22 19:53:05 9 ahiru-lv20 guest live 11
g20180222195230-88db6aeb 2018-02-22 19:57:34 19 ahiru-lv60 guest live 86
g20180222195228-552305bc 2018-02-22 19:57:34 19 guest ahiru-lv60 live 47
g20180222195227-5f384a4c 2018-02-22 19:56:35 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 56
g20180222195220-afa125fe 2018-02-22 19:52:52 9 guest kukkiee-lv60 live 18
g20180222195220-01a7320e 2018-02-22 19:57:32 19 guest ahiru-lv60 live 110
g20180222195214-e8d571fb 2018-02-22 19:56:57 13 ahiru-lv20 guest done 139
g20180222195206-a6f60fce 2018-02-22 19:57:32 19 guest ahiru-lv20 live 56
g20180222195201-b039288b 2018-02-22 19:56:05 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 61
g20180222195121-1800745e 2018-02-22 19:56:32 13 ahiru-lv60 guest done.win.b 100
g20180222195040-3b83b739 2018-02-22 19:56:14 19 guest ahiru-lv10 live 20
g20180222194951-d71affb5 2018-02-22 19:56:34 19 guest ahiru-lv10 done.win.w 103
g20180222194951-a01e3da9 2018-02-22 19:57:33 19 guest kukkiee-lv60 live 125
g20180222194950-2099f74d 2018-02-22 19:52:11 9 guest ahiru-lv20 live 34
g20180222194944-8a16e839 2018-02-22 19:53:28 19 guest dameko-lv60 live 70
g20180222194939-70e0d4ec 2018-02-22 19:57:33 19 guest ahiru-lv60 live 133
g20180222194923-17441ecf 2018-02-22 19:54:06 9 guest ahiru-lv60 done.win.w 59
g20180222194922-e23fd51a 2018-02-22 19:57:35 19 guest ahiru-lv20 live 184
g20180222194920-81dd8c1e 2018-02-22 19:49:36 19 guest ahiru-lv60 live 6
g20180222194918-635c18e5 2018-02-22 19:57:01 19 manemi-lv60 guest done.win.w 145
g20180222194916-12663319 2018-02-22 19:57:08 19 ahiru-lv60 guest live 83
g20180222194858-d9972e78 2018-02-22 19:57:34 19 guest ahiru-lv60 live 119
g20180222194828-b9ea55ba 2018-02-22 19:52:05 19 guest dameko-lv40 done.win.b 90
g20180222194824-a0a4ab00 2018-02-22 19:56:13 19 ahiru-lv20 guest live 175
g20180222194751-3b83b739 2018-02-22 19:50:26 19 ahiru-lv10 guest done.win.w 55

ヘルプ

・最近開始された、50件の棋譜のリストです。
・状態が live の時 :対局中(または放置局)。
・状態が done の時 :終了局。
・状態が done.win.b の時 :黒勝ちの終了局。
・状態が done.win.w の時 :白勝ちの終了局。