[site top]

Last KifuList | きのあ囲碁の棋譜リスト (直近50件)

棋譜メニューに戻る | Back KifuMenu

棋譜のリンクを押すと棋譜を確認できます。

棋譜 更新日時 路盤 先手 後手 状態 手数
g20170624210359-7383113a 2017-06-24 21:04:41 9 ahiru-lv20 guest live 21
g20170624210342-4902ecc9 2017-06-24 21:04:36 19 nakabi-lv60 guest live 11
g20170624210328-9d5a7f9e 2017-06-24 21:04:42 19 guest ahiru-lv20 live 25
g20170624210303-2042daca 2017-06-24 21:04:36 9 guest dameko-lv20 live 34
g20170624210258-8e011e88 2017-06-24 21:04:41 19 dameko-lv60 guest live 27
g20170624210255-6c68faed 2017-06-24 21:04:40 19 guest ahiru-lv10 live 58
g20170624210254-fd09a10a 2017-06-24 21:04:39 19 kukkiee-lv60 guest live 14
g20170624210237-ad0bdbaf 2017-06-24 21:03:42 9 guest ahiru-lv60 done.win.b 42
g20170624210237-5037ecba 2017-06-24 21:04:16 9 ahiru-lv20 guest live 35
g20170624210233-f7f1151c 2017-06-24 21:04:42 19 ahiru-lv60 guest live 33
g20170624210216-9ad89a4e 2017-06-24 21:04:37 19 guest manemi-lv60 live 41
g20170624210212-919e5299 2017-06-24 21:04:42 19 guest ahiru-lv60 live 30
g20170624210209-fd9cfc77 2017-06-24 21:04:41 19 guest ahiru-lv20 live 34
g20170624210209-75f3e320 2017-06-24 21:04:41 19 nakabi-lv60 guest live 41
g20170624210203-537eeeae 2017-06-24 21:04:39 19 guest ahiru-lv60 live 31
g20170624210201-7c6e02d2 2017-06-24 21:03:39 9 guest nakabi-lv60 done.win.b 42
g20170624210153-c8d6b20e 2017-06-24 21:04:01 19 guest nakabi-lv60 live 26
g20170624210147-7383113a 2017-06-24 21:03:50 9 guest ahiru-lv20 done 58
g20170624210146-3a4fb6ae 2017-06-24 21:04:43 19 guest dameko-lv20 live 61
g20170624210141-5037ecba 2017-06-24 21:02:24 9 ahiru-lv20 guest live 23
g20170624205918-63100f57 2017-06-24 21:04:39 13 ahiru-lv60 guest live 74
g20170624205844-f3075f73 2017-06-24 21:04:43 19 dameko-lv60 guest live 60
g20170624205838-99ec073d 2017-06-24 20:58:41 13 kukkiee-lv60 guest live 3
g20170624205833-bae227f6 2017-06-24 21:04:13 13 guest nakabi-lv20 live 142
g20170624205825-56fc0ece 2017-06-24 21:04:41 19 guest ahiru-lv60 live 82
g20170624205824-c0b982ff 2017-06-24 21:04:40 19 dameko-lv60 guest live 96
g20170624205821-5037ecba 2017-06-24 21:01:26 9 guest ahiru-lv20 live 30
g20170624205818-35214397 2017-06-24 21:04:25 13 guest dameko-lv40 done 140
g20170624205717-c7b4e5bb 2017-06-24 21:04:35 19 ahiru-lv60 guest live 105
g20170624205712-b49202ad 2017-06-24 21:02:16 19 guest kukkiee-lv10 done.win.b 104
g20170624205702-67be1f45 2017-06-24 20:57:29 19 guest ahiru-lv60 live 6
g20170624205700-c13a088c 2017-06-24 21:04:18 19 guest ahiru-lv10 done.win.w 185
g20170624205658-acc57155 2017-06-24 21:04:40 19 guest ahiru-lv60 live 79
g20170624205655-f51392d6 2017-06-24 20:59:24 9 guest ahiru-lv20 done.win.b 52
g20170624205652-def2a33e 2017-06-24 21:04:43 19 guest nakabi-lv60 live 107
g20170624205652-1000fa7b 2017-06-24 21:04:23 19 ahiru-lv10 guest live 103
g20170624205650-bae227f6 2017-06-24 20:57:34 13 guest kukkiee-lv20 live 22
g20170624205645-5e96b4d8 2017-06-24 21:04:41 19 ahiru-lv60 guest live 77
g20170624205619-3281763c 2017-06-24 21:04:38 19 guest ahiru-lv60 live 93
g20170624205609-dff68475 2017-06-24 21:04:38 19 guest manemi-lv60 live 114
g20170624205605-eeebea5f 2017-06-24 20:58:32 9 guest ahiru-lv20 done.win.w 69
g20170624205511-65d53212 2017-06-24 21:04:42 19 guest ahiru-lv20 live 198
g20170624205510-9ad89a4e 2017-06-24 21:00:06 19 guest nakabi-lv60 done.win.b 82
g20170624205451-4c719b4f 2017-06-24 21:04:42 19 dameko-lv60 guest live 159
g20170624205445-310eff7a 2017-06-24 21:00:45 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 79
g20170624205435-2042daca 2017-06-24 21:02:35 9 dameko-lv20 guest done 57
g20170624205435-13be0e93 2017-06-24 21:04:37 19 guest ahiru-lv30 live 206
g20170624205432-018ade02 2017-06-24 21:04:39 19 ahiru-lv60 guest live 37
g20170624205427-f51392d6 2017-06-24 20:56:50 9 ahiru-lv20 guest live 55
g20170624205312-eaf2bb2d 2017-06-24 21:04:37 19 guest ahiru-lv20 live 204

ヘルプ

・最近開始された、50件の棋譜のリストです。
・状態が live の時 :対局中(または放置局)。
・状態が done の時 :終了局。
・状態が done.win.b の時 :黒勝ちの終了局。
・状態が done.win.w の時 :白勝ちの終了局。