[site top]

Last KifuList | きのあ囲碁の棋譜リスト (直近50件)

棋譜メニューに戻る | Back KifuMenu

棋譜のリンクを押すと棋譜を確認できます。

棋譜 更新日時 路盤 先手 後手 状態 手数
g20180822151423-76c7464e 2018-08-22 15:14:30 19 guest ahiru-lv20 live 4
g20180822151417-ec9deda7 2018-08-22 15:14:32 19 ahiru-lv60 guest live 5
g20180822151402-6f7f51a3 2018-08-22 15:14:32 9 guest ahiru-lv20 live 20
g20180822151357-7633117e 2018-08-22 15:14:32 13 guest ahiru-lv60 live 17
g20180822151355-f67040ab 2018-08-22 15:14:33 13 guest ahiru-lv60 live 20
g20180822151317-81f22e76 2018-08-22 15:14:30 19 guest ahiru-lv60 live 21
g20180822151314-a97faef6 2018-08-22 15:14:31 19 guest dameko-lv60 live 30
g20180822151307-a64ab0dd 2018-08-22 15:14:33 19 guest ahiru-lv20 live 30
g20180822151259-d8b75701 2018-08-22 15:14:18 13 ahiru-lv30 guest live 19
g20180822151243-72815397 2018-08-22 15:14:30 19 guest ahiru-lv20 live 46
g20180822151239-4e1994fa 2018-08-22 15:14:29 19 dameko-lv30 guest live 31
g20180822151235-39cecb58 2018-08-22 15:14:32 19 guest nakabi-lv60 live 28
g20180822151211-ffb4d730 2018-08-22 15:14:30 19 guest ahiru-lv40 live 42
g20180822151211-559f93fa 2018-08-22 15:14:33 19 guest ahiru-lv20 live 65
g20180822151209-4ffa12a5 2018-08-22 15:14:31 19 guest ahiru-lv20 live 54
g20180822151206-52e7bc2b 2018-08-22 15:14:33 19 guest kukkiee-lv60 live 44
g20180822151156-6f7f51a3 2018-08-22 15:13:44 9 guest ahiru-lv20 done 56
g20180822151154-e58cfcc3 2018-08-22 15:14:32 13 kukkiee-lv20 guest live 75
g20180822151153-c7c4eaa1 2018-08-22 15:14:33 19 ahiru-lv60 guest live 49
g20180822150836-75ce7644 2018-08-22 15:14:33 19 ahiru-lv60 guest live 117
g20180822150823-f7f16d3a 2018-08-22 15:14:32 19 guest ahiru-lv60 live 102
g20180822150817-76c7464e 2018-08-22 15:13:43 19 ahiru-lv20 guest done.win.w 87
g20180822150807-ecf97f55 2018-08-22 15:14:33 19 ahiru-lv60 guest live 113
g20180822150805-09327199 2018-08-22 15:14:33 19 kukkiee-lv60 guest live 118
g20180822150800-1172bc72 2018-08-22 15:14:24 19 nakabi-lv40 guest live 149
g20180822150756-c8361199 2018-08-22 15:10:51 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 37
g20180822150747-c108dd6f 2018-08-22 15:11:44 19 guest ahiru-lv60 live 58
g20180822150745-7ce59acb 2018-08-22 15:11:21 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 67
g20180822150744-061f08f8 2018-08-22 15:14:32 19 guest ahiru-lv40 live 190
g20180822150743-f4ab13e2 2018-08-22 15:12:37 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 62
g20180822150741-d8b75701 2018-08-22 15:12:31 13 guest ahiru-lv30 live 160
g20180822150741-4ffa12a5 2018-08-22 15:11:37 19 guest kukkiee-lv20 done.win.b 94
g20180822150723-42d3363a 2018-08-22 15:14:29 19 ahiru-lv60 guest live 29
g20180822150701-f03d5d9b 2018-08-22 15:14:33 13 ahiru-lv60 guest live 101
g20180822150656-022f2b3e 2018-08-22 15:14:31 19 ahiru-lv40 guest live 147
g20180822150655-7633117e 2018-08-22 15:13:40 13 ahiru-lv60 guest live 129
g20180822150652-f9404313 2018-08-22 15:14:30 19 guest nakabi-lv60 live 89
g20180822150652-2b103875 2018-08-22 15:14:31 19 guest ahiru-lv20 live 180
g20180822150650-8aa88429 2018-08-22 15:14:31 19 guest kukkiee-lv60 live 152
g20180822150648-279527ff 2018-08-22 15:08:26 9 guest nakabi-lv60 done 62
g20180822150647-47f58f72 2018-08-22 15:14:31 19 guest ahiru-lv60 live 111
g20180822150641-95b0df85 2018-08-22 15:14:33 19 ahiru-lv10 guest live 214
g20180822150637-7d4a0c5b 2018-08-22 15:14:29 19 guest manemi-lv20 live 150
g20180822150626-b1da2fe4 2018-08-22 15:10:45 19 nakabi-lv60 guest done.win.w 71
g20180822150618-f8df74cf 2018-08-22 15:11:14 13 ahiru-lv40 guest done.win.b 116
g20180822150603-ec82482c 2018-08-22 15:14:33 19 guest kukkiee-lv20 live 172
g20180822150549-0845d09f 2018-08-22 15:14:31 19 ahiru-lv60 guest live 130
g20180822150537-279527ff 2018-08-22 15:06:42 9 guest nakabi-lv60 live 44
g20180822150532-1096bb1b 2018-08-22 15:14:24 19 ahiru-lv60 guest live 133
g20180822150526-3da50e53 2018-08-22 15:07:35 19 guest ahiru-lv40 done.win.b 52

ヘルプ

・最近開始された、50件の棋譜のリストです。
・状態が live の時 :対局中(または放置局)。
・状態が done の時 :終了局。
・状態が done.win.b の時 :黒勝ちの終了局。
・状態が done.win.w の時 :白勝ちの終了局。