[site top]

Last KifuList | きのあ囲碁の棋譜リスト (直近50件)

棋譜メニューに戻る | Back KifuMenu

棋譜のリンクを押すと棋譜を確認できます。

棋譜 更新日時 路盤 先手 後手 状態 手数
g20171211181135-8eca7ae6 2017-12-11 18:12:20 9 guest ahiru-lv40 live 14
g20171211181128-29365775 2017-12-11 18:12:30 19 guest ahiru-lv20 live 16
g20171211181059-b428f8df 2017-12-11 18:12:29 19 ahiru-lv60 guest live 17
g20171211181049-ffb7a09c 2017-12-11 18:12:31 19 guest ahiru-lv40 live 18
g20171211181046-86d7e0ca 2017-12-11 18:12:28 19 ahiru-lv60 guest live 26
g20171211181040-4651b31a 2017-12-11 18:12:31 19 guest manemi-lv60 live 40
g20171211180943-611a772b 2017-12-11 18:12:32 19 guest ahiru-lv60 live 25
g20171211180934-31a0e6b6 2017-12-11 18:12:30 19 guest nakabi-lv60 live 59
g20171211180923-264205ed 2017-12-11 18:12:30 19 guest ahiru-lv40 live 65
g20171211180920-3df87453 2017-12-11 18:12:33 19 guest dameko-lv60 live 34
g20171211180914-048425be 2017-12-11 18:12:33 13 guest ahiru-lv20 live 63
g20171211180908-ba8fa7d9 2017-12-11 18:12:28 19 guest ahiru-lv60 live 51
g20171211180905-7aaf21b4 2017-12-11 18:12:30 19 guest ahiru-lv60 live 46
g20171211180900-626876b5 2017-12-11 18:12:23 19 ahiru-lv60 guest live 37
g20171211180857-0138f6a9 2017-12-11 18:12:33 19 dameko-lv60 guest live 60
g20171211180845-0138f6a9 2017-12-11 18:08:51 19 dameko-lv60 guest live 3
g20171211180835-fa364937 2017-12-11 18:12:30 19 guest ahiru-lv60 live 38
g20171211180835-e5b00663 2017-12-11 18:12:33 19 kukkiee-lv30 guest live 103
g20171211180827-70c6ad20 2017-12-11 18:12:30 19 ahiru-lv20 guest live 99
g20171211180818-a4221e01 2017-12-11 18:12:32 19 guest dameko-lv60 live 76
g20171211180814-c7c855c0 2017-12-11 18:12:28 19 ahiru-lv60 guest live 56
g20171211180811-69442bda 2017-12-11 18:12:33 19 kukkiee-lv30 guest live 118
g20171211180811-1a898a9f 2017-12-11 18:12:33 13 guest ahiru-lv60 live 75
g20171211180810-8b0c2b1e 2017-12-11 18:12:33 19 guest ahiru-lv60 live 57
g20171211180808-8fbabbde 2017-12-11 18:09:21 9 guest ahiru-lv60 done.win.b 52
g20171211180758-35f7c369 2017-12-11 18:11:51 19 guest dameko-lv60 done.win.b 64
g20171211180607-ba489800 2017-12-11 18:12:31 19 ahiru-lv10 guest live 141
g20171211180534-810c947f 2017-12-11 18:12:22 19 guest dameko-lv60 live 98
g20171211180533-e1f34031 2017-12-11 18:12:33 19 ahiru-lv20 guest live 131
g20171211180533-caf6d133 2017-12-11 18:09:21 19 nakabi-lv60 guest live 65
g20171211180519-88864d2a 2017-12-11 18:12:33 19 ahiru-lv60 guest live 57
g20171211180516-5a83d6e0 2017-12-11 18:12:28 19 guest ahiru-lv60 live 108
g20171211180428-2ef22a1d 2017-12-11 18:12:27 13 guest ahiru-lv30 live 110
g20171211180428-0e66af3d 2017-12-11 18:12:33 19 ahiru-lv60 guest live 104
g20171211180427-581eb7c9 2017-12-11 18:12:31 19 guest ahiru-lv60 live 108
g20171211180423-3841d83e 2017-12-11 18:12:33 19 guest ahiru-lv20 live 190
g20171211180405-5c9350f6 2017-12-11 18:12:32 19 kukkiee-lv60 guest live 136
g20171211180336-ba3906bd 2017-12-11 18:07:48 19 dameko-lv30 guest done.win.w 75
g20171211180316-78c375d8 2017-12-11 18:12:31 19 guest ahiru-lv30 live 166
g20171211180314-7afc18f5 2017-12-11 18:12:31 19 guest manemi-lv60 live 157
g20171211180313-f16050fa 2017-12-11 18:12:32 19 manemi-lv60 guest live 153
g20171211180305-3c55c67d 2017-12-11 18:12:28 19 ahiru-lv60 guest live 102
g20171211180301-a4221e01 2017-12-11 18:08:06 19 dameko-lv60 guest done.win.w 81
g20171211180254-86c866d3 2017-12-11 18:12:33 19 ahiru-lv60 guest live 129
g20171211180251-020766fc 2017-12-11 18:04:35 9 ahiru-lv60 guest done.win.w 43
g20171211180234-cda07f15 2017-12-11 18:12:25 19 ahiru-lv20 guest live 83
g20171211180228-2f2afaf7 2017-12-11 18:08:59 13 guest ahiru-lv20 live 132
g20171211180224-c304edc1 2017-12-11 18:12:30 19 guest ahiru-lv60 live 127
g20171211180224-8eca7ae6 2017-12-11 18:11:06 9 ahiru-lv40 guest done 83
g20171211180222-b428f8df 2017-12-11 18:10:03 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 79

ヘルプ

・最近開始された、50件の棋譜のリストです。
・状態が live の時 :対局中(または放置局)。
・状態が done の時 :終了局。
・状態が done.win.b の時 :黒勝ちの終了局。
・状態が done.win.w の時 :白勝ちの終了局。