[site top]

Last KifuList | きのあ囲碁の棋譜リスト (直近50件)

棋譜メニューに戻る | Back KifuMenu

棋譜のリンクを押すと棋譜を確認できます。

棋譜 更新日時 路盤 先手 後手 状態 手数
g20180624102444-622520d8 2018-06-24 10:25:11 19 ahiru-lv60 guest live 10
g20180624102442-4feca5c8 2018-06-24 10:25:12 19 guest ahiru-lv20 live 8
g20180624102430-38725b24 2018-06-24 10:25:12 9 ahiru-lv20 guest live 27
g20180624102427-84fd875c 2018-06-24 10:25:09 19 guest ahiru-lv60 live 8
g20180624102420-34aa0f1d 2018-06-24 10:25:07 19 guest ahiru-lv60 live 14
g20180624102406-0e3e53e8 2018-06-24 10:25:13 13 dameko-lv60 guest live 34
g20180624102404-a3724028 2018-06-24 10:25:10 19 guest ahiru-lv20 live 32
g20180624102355-cbc8739c 2018-06-24 10:25:12 19 dameko-lv60 guest live 25
g20180624102326-03d5951a 2018-06-24 10:25:11 19 dameko-lv60 guest live 31
g20180624102322-ab0550d9 2018-06-24 10:25:10 19 guest kukkiee-lv10 live 10
g20180624102315-45c894b6 2018-06-24 10:25:13 19 guest ahiru-lv20 live 34
g20180624102310-085abd7e 2018-06-24 10:25:12 13 guest ahiru-lv40 live 58
g20180624102306-5fa31503 2018-06-24 10:25:11 19 ahiru-lv60 guest live 38
g20180624102305-45c894b6 2018-06-24 10:23:06 19 ahiru-lv20 guest live 1
g20180624102242-de59d5ee 2018-06-24 10:22:42 19 guest ahiru-lv60 live 2
g20180624102241-b9a4e466 2018-06-24 10:25:11 19 guest ahiru-lv60 live 38
g20180624102238-bc82c203 2018-06-24 10:25:13 19 ahiru-lv60 guest live 33
g20180624102225-984dccbd 2018-06-24 10:25:13 13 ahiru-lv60 guest live 48
g20180624102212-52c20ea9 2018-06-24 10:25:12 13 kukkiee-lv60 guest live 75
g20180624102212-1dc43d2c 2018-06-24 10:25:12 19 guest ahiru-lv20 live 53
g20180624102211-12acb04e 2018-06-24 10:25:12 13 guest ahiru-lv40 live 81
g20180624102147-38725b24 2018-06-24 10:24:14 9 ahiru-lv20 guest live 57
g20180624102140-301e5806 2018-06-24 10:25:13 19 guest manemi-lv60 live 74
g20180624102122-3ad00de5 2018-06-24 10:25:11 19 guest ahiru-lv60 live 73
g20180624102120-d6203d5c 2018-06-24 10:25:11 19 guest dameko-lv40 live 86
g20180624102118-9893b994 2018-06-24 10:24:37 13 ahiru-lv60 guest live 115
g20180624102114-b1fc26ad 2018-06-24 10:25:12 19 ahiru-lv60 guest live 64
g20180624102110-f211239d 2018-06-24 10:23:12 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 34
g20180624102059-0d673899 2018-06-24 10:25:05 19 guest ahiru-lv60 live 46
g20180624102049-fdba86a7 2018-06-24 10:25:10 19 guest ahiru-lv60 live 74
g20180624102049-34aa0f1d 2018-06-24 10:24:07 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 51
g20180624102044-2c268968 2018-06-24 10:25:09 19 ahiru-lv60 guest live 25
g20180624102029-c702a05d 2018-06-24 10:25:08 19 guest ahiru-lv10 live 72
g20180624102026-9b087609 2018-06-24 10:25:12 13 guest nakabi-lv60 live 51
g20180624102007-12acb04e 2018-06-24 10:21:59 13 guest ahiru-lv40 live 50
g20180624101934-4272b087 2018-06-24 10:25:13 19 guest manemi-lv60 live 119
g20180624101848-90266139 2018-06-24 10:25:12 19 ahiru-lv60 guest live 100
g20180624101842-9e46982a 2018-06-24 10:22:47 13 ahiru-lv60 guest live 89
g20180624101821-085abd7e 2018-06-24 10:22:50 13 guest ahiru-lv40 done.win.b 118
g20180624101820-3a2b93a0 2018-06-24 10:25:13 19 ahiru-lv60 guest live 142
g20180624101751-4a0c5022 2018-06-24 10:21:48 13 dameko-lv60 guest live 81
g20180624101732-d0b348a3 2018-06-24 10:25:12 19 guest ahiru-lv20 live 150
g20180624101708-c53ae645 2018-06-24 10:25:13 19 guest ahiru-lv60 live 138
g20180624101657-e4394626 2018-06-24 10:22:17 19 ahiru-lv60 guest live 47
g20180624101630-4ba1f205 2018-06-24 10:25:13 19 guest kukkiee-lv60 live 117
g20180624101627-37ef1202 2018-06-24 10:25:12 19 guest ahiru-lv30 live 211
g20180624101612-0e3e53e8 2018-06-24 10:20:32 13 guest dameko-lv60 done.win.w 113
g20180624101556-0bd9ea79 2018-06-24 10:25:10 19 ahiru-lv20 guest live 201
g20180624101552-ce700b72 2018-06-24 10:25:13 19 dameko-lv60 guest live 193
g20180624101549-a3724028 2018-06-24 10:23:53 19 guest ahiru-lv20 live 204

ヘルプ

・最近開始された、50件の棋譜のリストです。
・状態が live の時 :対局中(または放置局)。
・状態が done の時 :終了局。
・状態が done.win.b の時 :黒勝ちの終了局。
・状態が done.win.w の時 :白勝ちの終了局。