[site top]

Last KifuList | きのあ囲碁の棋譜リスト (直近50件)

棋譜メニューに戻る | Back KifuMenu

棋譜のリンクを押すと棋譜を確認できます。

棋譜 更新日時 路盤 先手 後手 状態 手数
g20180423142321-f2d9dd5f 2018-04-23 14:23:43 19 guest kukkiee-lv40 live 6
g20180423142318-63a89511 2018-04-23 14:23:42 13 nakabi-lv60 guest live 13
g20180423142307-d139acd2 2018-04-23 14:23:28 19 manemi-lv60 guest live 11
g20180423142252-79e03894 2018-04-23 14:23:44 19 guest dameko-lv40 live 16
g20180423142250-b6c3a53d 2018-04-23 14:23:47 13 guest ahiru-lv60 live 22
g20180423142250-03e85d17 2018-04-23 14:23:47 19 guest ahiru-lv20 live 30
g20180423142236-e886daaa 2018-04-23 14:23:47 19 guest ahiru-lv20 live 23
g20180423142236-3f478e69 2018-04-23 14:23:46 19 dameko-lv60 guest live 22
g20180423142208-f5639a52 2018-04-23 14:23:48 13 dameko-lv60 guest live 29
g20180423142206-c43ae646 2018-04-23 14:23:46 19 guest ahiru-lv60 live 25
g20180423142155-9a5fdc83 2018-04-23 14:23:47 19 guest ahiru-lv60 live 25
g20180423142117-67b19d42 2018-04-23 14:23:33 9 guest ahiru-lv20 live 58
g20180423142006-f99c7aa7 2018-04-23 14:23:20 19 guest kukkiee-lv40 done.win.b 80
g20180423141951-b9192bed 2018-04-23 14:23:28 13 guest kukkiee-lv20 live 44
g20180423141950-67b19d42 2018-04-23 14:21:02 9 guest ahiru-lv20 done.win.b 42
g20180423141942-aca33dc6 2018-04-23 14:19:59 9 guest ahiru-lv20 live 4
g20180423141932-8b9a4a6a 2018-04-23 14:23:46 19 kukkiee-lv60 guest live 59
g20180423141930-f376f1f2 2018-04-23 14:23:45 19 guest dameko-lv40 live 96
g20180423141926-61544f80 2018-04-23 14:23:45 19 kukkiee-lv60 guest live 85
g20180423141918-3f478e69 2018-04-23 14:22:21 19 dameko-lv60 guest done.win.w 53
g20180423141903-2ae180ec 2018-04-23 14:23:45 19 guest ahiru-lv20 live 138
g20180423141900-47accac5 2018-04-23 14:23:47 19 guest ahiru-lv20 live 123
g20180423141900-015d1749 2018-04-23 14:23:42 19 ahiru-lv30 guest live 105
g20180423141859-e0ac770a 2018-04-23 14:23:40 19 guest ahiru-lv60 live 68
g20180423141843-b6c3a53d 2018-04-23 14:22:17 13 guest ahiru-lv60 done.win.b 76
g20180423141843-17306b94 2018-04-23 14:23:47 19 guest dameko-lv30 live 133
g20180423141840-da4f74e8 2018-04-23 14:23:46 19 dameko-lv60 guest live 61
g20180423141826-c90a00e6 2018-04-23 14:23:46 19 guest kukkiee-lv20 live 126
g20180423141823-390d7abd 2018-04-23 14:23:47 19 guest ahiru-lv60 live 86
g20180423141807-0e73787f 2018-04-23 14:23:47 19 dameko-lv60 guest live 98
g20180423141803-b91023ee 2018-04-23 14:23:36 19 ahiru-lv60 guest live 71
g20180423141800-e0b42669 2018-04-23 14:23:46 13 ahiru-lv20 guest live 113
g20180423141748-67b19d42 2018-04-23 14:19:34 9 guest ahiru-lv20 live 56
g20180423141733-095e0141 2018-04-23 14:23:44 19 ahiru-lv30 guest live 99
g20180423141709-1a64bea0 2018-04-23 14:23:37 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 95
g20180423141704-63a89511 2018-04-23 14:22:47 13 guest nakabi-lv60 done 139
g20180423141649-8500a041 2018-04-23 14:22:41 19 ahiru-lv60 guest live 65
g20180423141632-ed0f2f60 2018-04-23 14:19:22 9 guest dameko-lv10 done 64
g20180423141629-897b83ad 2018-04-23 14:23:47 19 nakabi-lv60 guest live 127
g20180423141625-3c3af407 2018-04-23 14:23:06 19 guest ahiru-lv60 done.win.w 83
g20180423141624-5964bfbd 2018-04-23 14:23:26 19 guest dameko-lv60 live 44
g20180423141603-9e8ad9a4 2018-04-23 14:23:46 19 guest ahiru-lv20 live 162
g20180423141559-823152aa 2018-04-23 14:23:47 19 ahiru-lv40 guest live 124
g20180423141545-40078575 2018-04-23 14:23:46 19 ahiru-lv60 guest live 156
g20180423141539-ab63a51b 2018-04-23 14:23:28 13 guest ahiru-lv20 live 142
g20180423141531-67b19d42 2018-04-23 14:17:31 9 guest ahiru-lv20 live 62
g20180423141511-7d4d5280 2018-04-23 14:23:48 19 guest ahiru-lv10 live 243
g20180423141506-bd17da61 2018-04-23 14:23:21 19 guest ahiru-lv40 live 132
g20180423141419-ba5912e1 2018-04-23 14:23:48 19 manemi-lv60 guest live 209
g20180423141328-67b19d42 2018-04-23 14:15:20 9 guest ahiru-lv20 live 60

ヘルプ

・最近開始された、50件の棋譜のリストです。
・状態が live の時 :対局中(または放置局)。
・状態が done の時 :終了局。
・状態が done.win.b の時 :黒勝ちの終了局。
・状態が done.win.w の時 :白勝ちの終了局。