[site top]

Search KifuList | きのあ囲碁の棋譜リスト (検索)

棋譜メニューに戻る | Back KifuMenu

検索条件の 50件の棋譜リストのページ。

先手( sente ) [ いれかえ | swap ]
後手( gote )
状態( state ) / /
棋譜の検索 | search

棋譜 更新日時 路盤 先手 後手 状態 手数
g20180222050244-7d436cd4 2018-02-22 05:08:34 9 ahiru-lv40 guest done.win.w 75
g20180222050152-2e2dc8c5 2018-02-22 05:04:39 9 ahiru-lv20 guest done.win.b 58
g20180222050027-320da219 2018-02-22 05:16:08 19 ahiru-lv20 guest done.win.w 237
g20180222044801-e94f56c2 2018-02-22 04:49:42 13 ahiru-lv20 guest done.win.w 37
g20180222043433-320da219 2018-02-22 04:37:52 19 ahiru-lv20 guest done.win.w 61
g20180222042154-d97dbdb5 2018-02-22 04:26:37 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 67
g20180222040911-e94f56c2 2018-02-22 04:17:57 13 ahiru-lv20 guest done 147
g20180222040552-4b82abf4 2018-02-22 04:08:26 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 53
g20180222032822-b62cb1c9 2018-02-22 03:32:10 9 ahiru-lv20 guest done 73
g20180222031923-2d9b29c4 2018-02-22 03:35:01 19 ahiru-lv60 guest done.win.b 184
g20180222031534-d97dbdb5 2018-02-22 03:32:34 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 187
g20180222030447-bba58289 2018-02-22 03:06:43 9 ahiru-lv60 guest done.win.w 75
g20180222024807-d97dbdb5 2018-02-22 02:53:26 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 73
g20180222023846-8d5e43be 2018-02-22 02:42:55 13 ahiru-lv60 guest done 97
g20180222023034-c832ad73 2018-02-22 02:32:12 9 ahiru-lv60 guest done 51
g20180222022201-c832ad73 2018-02-22 02:24:17 9 ahiru-lv60 guest done 61
g20180222022041-7151ad2e 2018-02-22 02:51:07 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 249
g20180222022024-887a3ca7 2018-02-22 02:35:34 19 ahiru-lv10 guest done.win.b 250
g20180222021506-fc6df01b 2018-02-22 02:16:38 9 ahiru-lv40 guest done.win.w 57
g20180222021408-bb1cee94 2018-02-22 02:16:32 9 ahiru-lv10 guest done.win.w 59
g20180222021400-a9740ab2 2018-02-22 02:30:04 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 97
g20180222020941-bb1cee94 2018-02-22 02:10:44 9 ahiru-lv10 guest done.win.w 41
g20180222020650-c832ad73 2018-02-22 02:09:00 9 ahiru-lv20 guest done 55
g20180222020246-c832ad73 2018-02-22 02:04:26 9 ahiru-lv20 guest done.win.w 55
g20180222015925-d97dbdb5 2018-02-22 02:06:17 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 93
g20180222015841-c832ad73 2018-02-22 02:00:46 9 ahiru-lv20 guest done 65
g20180222015716-bb1cee94 2018-02-22 01:57:46 9 ahiru-lv10 guest done.win.w 23
g20180222015438-c832ad73 2018-02-22 01:56:09 9 ahiru-lv20 guest done.win.w 45
g20180222014622-7656d4e3 2018-02-22 02:02:52 19 ahiru-lv60 guest done 321
g20180222014522-bb1cee94 2018-02-22 01:46:53 9 ahiru-lv10 guest done.win.w 59
g20180222014005-d97dbdb5 2018-02-22 01:47:13 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 93
g20180222013621-bb1cee94 2018-02-22 01:38:38 9 ahiru-lv10 guest done.win.w 69
g20180222013421-60475ad0 2018-02-22 01:39:24 13 ahiru-lv20 guest done 108
g20180222013351-bba58289 2018-02-22 01:35:06 9 ahiru-lv60 guest done.win.w 43
g20180222012346-bb1cee94 2018-02-22 01:24:55 9 ahiru-lv10 guest done.win.w 43
g20180222011939-bb1cee94 2018-02-22 01:20:09 9 ahiru-lv10 guest done.win.w 17
g20180222011651-06cda7ab 2018-02-22 01:29:01 19 ahiru-lv60 guest done.win.b 236
g20180222011426-bb1cee94 2018-02-22 01:16:50 9 ahiru-lv10 guest done.win.w 67
g20180222010649-e65d0ce4 2018-02-22 01:29:02 19 ahiru-lv60 guest done 339
g20180222010021-9a01f165 2018-02-22 01:01:53 19 ahiru-lv20 guest done.win.w 41
g20180222005954-2aac4dee 2018-02-22 01:14:57 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 231
g20180222005500-af1cfc68 2018-02-22 00:57:57 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 51
g20180222005436-f404e644 2018-02-22 01:18:39 13 ahiru-lv20 guest done 134
g20180222004535-7656d4e3 2018-02-22 00:59:12 19 ahiru-lv60 guest done 246
g20180222004320-135f4850 2018-02-22 00:59:16 19 ahiru-lv60 guest done.win.b 272
g20180222003350-06247c18 2018-02-22 00:34:19 9 ahiru-lv20 guest done.win.w 21
g20180222003333-862a0b43 2018-02-22 00:58:49 19 ahiru-lv60 guest done 300
g20180222003151-766e0136 2018-02-22 00:41:26 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 141
g20180222002938-7656d4e3 2018-02-22 00:44:39 19 ahiru-lv60 guest done 287
g20180222002532-deab57a5 2018-02-22 00:30:29 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 79

ヘルプ

・状態が live の時 :対局中(または放置局)。
・状態が done の時 :終了局。
・状態が done.win.b の時 :黒勝ちの終了局。
・状態が done.win.w の時 :白勝ちの終了局。

・検索インデックスの更新は、サーバ負荷が小さいときに一定時間ごとに行います。
・検索インデックスに追加される棋譜は終局した対局のみ。
・棋譜は新しい順に掲載していますので古い棋譜は流れてしまいます。
・古い棋譜が流れた後も、棋譜URLからは閲覧することができます。