[site top]

Search KifuList | きのあ囲碁の棋譜リスト (検索)

棋譜メニューに戻る | Back KifuMenu

検索条件の 50件の棋譜リストのページ。

先手( sente ) [ いれかえ | swap ]
後手( gote )
状態( state ) / /
棋譜の検索 | search

棋譜 更新日時 路盤 先手 後手 状態 手数
g20180222043857-aaf10a2c 2018-02-22 04:53:10 19 guest dameko-lv60 done 304
g20180222030923-a1cecc63 2018-02-22 03:12:08 9 guest dameko-lv10 done.win.b 48
g20180222025720-7151ad2e 2018-02-22 03:24:49 19 guest dameko-lv60 done 250
g20180222020311-bf52889f 2018-02-22 02:09:47 13 guest dameko-lv60 done 144
g20180222015644-bf52889f 2018-02-22 02:02:52 13 guest dameko-lv60 done 138
g20180222014528-a841574a 2018-02-22 01:57:09 19 guest dameko-lv10 done 200
g20180222005414-98ea4f65 2018-02-22 00:57:19 19 guest dameko-lv60 done.win.b 66
g20180222005205-bf52889f 2018-02-22 00:58:40 13 guest dameko-lv60 done 142
g20180222004144-766e0136 2018-02-22 00:46:34 19 guest dameko-lv60 done.win.b 80
g20180222003617-b33f3c10 2018-02-22 00:38:08 19 guest dameko-lv60 done.win.b 38
g20180222002845-bf52889f 2018-02-22 00:36:55 13 guest dameko-lv60 done 150
g20180222001535-a566bc7a 2018-02-22 00:19:51 9 guest dameko-lv60 done 75
g20180222000643-b33f3c10 2018-02-22 00:16:51 19 guest dameko-lv60 done.win.b 184
g20180221235210-e59881ec 2018-02-21 23:55:03 9 guest dameko-lv60 done.win.w 71
g20180221234752-5b4bcb8a 2018-02-22 00:01:50 19 guest dameko-lv60 done.win.w 227
g20180221234444-7ff2c8f5 2018-02-21 23:55:00 19 guest dameko-lv20 done 259
g20180221233406-9875684f 2018-02-21 23:48:02 13 guest dameko-lv60 done 160
g20180221233249-5b4bcb8a 2018-02-21 23:47:30 19 guest dameko-lv60 done.win.w 235
g20180221233211-fcc836a4 2018-02-21 23:40:25 19 guest dameko-lv60 done.win.b 140
g20180221232947-5b4bcb8a 2018-02-21 23:32:27 19 guest dameko-lv60 done.win.b 50
g20180221232326-b7fef522 2018-02-21 23:44:42 19 guest dameko-lv60 done 292
g20180221232318-7ff2c8f5 2018-02-21 23:25:52 19 guest dameko-lv20 done.win.b 68
g20180221232112-8f54455b 2018-02-21 23:48:39 19 guest dameko-lv60 done.win.b 130
g20180221232036-5b4bcb8a 2018-02-21 23:29:30 19 guest dameko-lv60 done.win.b 154
g20180221232006-00b195d9 2018-02-21 23:35:32 19 guest dameko-lv60 done 269
g20180221231733-2ba2030c 2018-02-21 23:30:09 19 guest dameko-lv60 done.win.b 242
g20180221231527-5b4bcb8a 2018-02-21 23:20:10 19 guest dameko-lv60 done.win.w 71
g20180221231401-e0f7c6d8 2018-02-21 23:15:58 9 guest dameko-lv10 done.win.b 48
g20180221224346-5ffe2ffb 2018-02-21 22:46:05 19 guest dameko-lv60 done.win.b 46
g20180221224247-68d9f0cb 2018-02-21 23:08:18 19 guest dameko-lv10 done.win.w 205
g20180221221621-a445bf73 2018-02-21 22:29:32 19 guest dameko-lv60 done 280
g20180221221531-b6f6188c 2018-02-21 22:18:40 19 guest dameko-lv20 done.win.b 46
g20180221215958-29cc1651 2018-02-21 22:15:06 19 guest dameko-lv60 done 253
g20180221215126-742bea07 2018-02-21 22:07:43 19 guest dameko-lv60 done.win.w 267
g20180221214610-9875684f 2018-02-21 21:52:32 13 guest dameko-lv60 done.win.b 130
g20180221214457-7150e17e 2018-02-21 21:46:39 19 guest dameko-lv40 done.win.b 44
g20180221213904-a8d00f8b 2018-02-21 21:55:02 19 guest dameko-lv60 done.win.w 261
g20180221213252-e2bba923 2018-02-21 21:49:45 19 guest dameko-lv60 done 263
g20180221213108-8519ad99 2018-02-21 21:44:17 19 guest dameko-lv30 done.win.w 299
g20180221212512-23a39c6f 2018-02-21 21:38:03 19 guest dameko-lv40 done.win.b 178
g20180221212341-e2eb5519 2018-02-21 21:41:39 19 guest dameko-lv60 done 295
g20180221211145-898da338 2018-02-21 21:28:12 19 guest dameko-lv20 done.win.w 219
g20180221210933-8386150e 2018-02-21 21:23:41 19 guest dameko-lv60 done.win.b 294
g20180221205904-7150e17e 2018-02-21 21:02:14 19 guest dameko-lv40 done.win.b 72
g20180221205646-e2eb5519 2018-02-21 21:07:18 19 guest dameko-lv60 done 264
g20180221205606-9ca06637 2018-02-21 21:04:58 19 guest dameko-lv60 done.win.w 121
g20180221205434-742bea07 2018-02-21 21:14:27 19 guest dameko-lv60 done.win.w 301
g20180221204659-50c43f97 2018-02-21 21:00:26 19 guest dameko-lv60 done 304
g20180221204617-440d7fff 2018-02-21 20:53:03 19 guest dameko-lv60 done.win.b 36
g20180221204209-2ac9c7ec 2018-02-21 21:12:59 19 guest dameko-lv40 done 291

ヘルプ

・状態が live の時 :対局中(または放置局)。
・状態が done の時 :終了局。
・状態が done.win.b の時 :黒勝ちの終了局。
・状態が done.win.w の時 :白勝ちの終了局。

・検索インデックスの更新は、サーバ負荷が小さいときに一定時間ごとに行います。
・検索インデックスに追加される棋譜は終局した対局のみ。
・棋譜は新しい順に掲載していますので古い棋譜は流れてしまいます。
・古い棋譜が流れた後も、棋譜URLからは閲覧することができます。