[site top]

Last KifuList | きのあ囲碁の棋譜リスト (直近50件)

棋譜メニューに戻る | Back KifuMenu

棋譜のリンクを押すと棋譜を確認できます。

棋譜 更新日時 路盤 先手 後手 状態 手数
g20181124200216-a24c2d82 2018-11-24 20:10:29 19 kukkiee-lv10 guest done.win.w 183
g20181124200103-2a075c6a 2018-11-24 20:55:37 13 ahiru-lv60 guest done 129
g20181124200026-c42b4959 2018-11-24 20:06:52 13 ahiru-lv20 guest done 153
g20181124200025-e365d1c2 2018-11-24 20:09:18 19 ahiru-lv40 guest done.win.w 165
g20181124200011-a48a2938 2018-11-24 20:17:32 19 ahiru-lv60 guest done 301
g20181124200007-f8f8cd12 2018-11-24 20:06:23 13 guest ahiru-lv60 live 130
g20181124195959-a48a2938 2018-11-24 19:59:59 19 guest ahiru-lv60 live 2
g20181124195950-07bc9c8a 2018-11-24 20:18:30 19 ahiru-lv60 guest done 271
g20181124195937-09b72cbe 2018-11-24 20:12:50 19 ahiru-lv20 guest live 321
g20181124195924-63884474 2018-11-24 20:05:15 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 78
g20181124195920-12210f91 2018-11-24 20:05:46 13 guest nakabi-lv60 live 136
g20181124195909-7236b44e 2018-11-24 20:04:35 13 kukkiee-lv60 guest done 156
g20181124195846-46278b66 2018-11-24 20:10:44 19 guest ahiru-lv20 done.win.b 294
g20181124195814-892cce37 2018-11-24 20:04:25 13 ahiru-lv40 guest live 137
g20181124195751-77a165e0 2018-11-24 20:14:19 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 266
g20181124195750-4a4e5065 2018-11-24 20:04:26 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 84
g20181124195744-22903b33 2018-11-24 20:03:22 13 guest ahiru-lv20 done.win.w 129
g20181124195720-81a26a35 2018-11-24 20:06:14 19 dameko-lv60 guest live 145
g20181124195705-ddc224b8 2018-11-24 20:10:40 19 ahiru-lv10 guest live 323
g20181124195649-894f366f 2018-11-24 20:11:48 19 guest ahiru-lv20 done.win.w 273
g20181124195634-e952742f 2018-11-24 20:11:08 19 guest ahiru-lv20 done 272
g20181124195605-deb16002 2018-11-24 20:02:27 19 guest ahiru-lv20 done.win.b 144
g20181124195600-e9c87994 2018-11-24 20:14:21 19 guest ahiru-lv60 done 308
g20181124195555-041c8d11 2018-11-24 20:05:08 19 guest ahiru-lv60 live 170
g20181124195553-0ca8b4e7 2018-11-24 20:15:03 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 247
g20181124195549-92e3f4c3 2018-11-24 20:14:18 19 ahiru-lv60 guest done.win.b 274
g20181124195547-232e005b 2018-11-24 20:04:00 19 guest ahiru-lv20 done.win.b 176
g20181124195533-f6bd3c9a 2018-11-24 20:13:41 19 guest ahiru-lv60 done 297
g20181124195509-28d84c34 2018-11-24 20:10:27 19 dameko-lv60 guest live 225
g20181124195459-0907ab2e 2018-11-24 20:25:20 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 105
g20181124195454-cd690263 2018-11-24 20:07:06 19 kukkiee-lv60 guest done.win.w 239
g20181124195446-d2cb1b2c 2018-11-24 20:16:21 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 189
g20181124195442-44a6accc 2018-11-24 20:01:54 19 ahiru-lv20 guest done.win.w 151
g20181124195441-f8f8cd12 2018-11-24 19:59:53 13 guest ahiru-lv60 live 118
g20181124195429-dae420e6 2018-11-24 20:03:46 19 guest kukkiee-lv20 done.win.b 184
g20181124195421-9bc90e90 2018-11-24 20:00:25 13 ahiru-lv10 guest live 143
g20181124195406-77a165e0 2018-11-24 19:57:43 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 55
g20181124195353-e49ad79f 2018-11-24 20:06:02 19 guest ahiru-lv20 live 232
g20181124195351-8a4fc5a9 2018-11-24 19:53:51 19 guest ahiru-lv30 live 2
g20181124195339-ce33e692 2018-11-24 20:19:11 19 manemi-lv40 guest done.win.b 320
g20181124195334-d038b211 2018-11-24 20:09:37 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 230
g20181124195302-892cce37 2018-11-24 19:57:56 13 ahiru-lv40 guest live 117
g20181124195259-0c32429f 2018-11-24 20:12:11 19 guest dameko-lv60 done.win.w 291
g20181124195046-562504fc 2018-11-24 20:01:20 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 107
g20181124195044-42af709a 2018-11-24 20:13:01 19 guest nakabi-lv60 done 280
g20181124195042-47e57233 2018-11-24 19:51:45 9 guest ahiru-lv60 live 20
g20181124195031-156ee7cf 2018-11-24 20:06:45 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 272
g20181124195028-12210f91 2018-11-24 19:58:50 13 guest nakabi-lv60 live 160
g20181124195012-7887da17 2018-11-24 19:53:34 19 ahiru-lv40 guest done.win.w 61
g20181124194957-28d84c34 2018-11-24 19:54:42 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 69

ヘルプ

・最近開始された、50件の棋譜のリストです。
・状態が live の時 :対局中(または放置局)。
・状態が done の時 :終了局。
・状態が done.win.b の時 :黒勝ちの終了局。
・状態が done.win.w の時 :白勝ちの終了局。