[site top]

Last KifuList | きのあ囲碁の棋譜リスト (直近50件)

棋譜メニューに戻る | Back KifuMenu

棋譜のリンクを押すと棋譜を確認できます。

棋譜 更新日時 路盤 先手 後手 状態 手数
g20181020084453-fc077ea3 2018-10-20 08:44:56 19 guest ahiru-lv60 live 4
g20181020084433-509e9e33 2018-10-20 08:44:55 19 guest ahiru-lv60 live 8
g20181020084403-5005ed76 2018-10-20 08:44:52 19 manemi-lv10 guest live 17
g20181020084400-0f41135d 2018-10-20 08:44:56 19 ahiru-lv60 guest live 17
g20181020084302-a967c08e 2018-10-20 08:44:55 19 dameko-lv60 guest live 41
g20181020084236-15c5eaa6 2018-10-20 08:44:55 19 ahiru-lv60 guest live 38
g20181020084221-4db7581c 2018-10-20 08:44:53 19 ahiru-lv20 guest live 67
g20181020084158-cb12fff5 2018-10-20 08:44:56 19 ahiru-lv60 guest live 59
g20181020084053-4209e77c 2018-10-20 08:44:53 13 ahiru-lv20 guest live 83
g20181020084018-3adb8991 2018-10-20 08:44:49 19 guest ahiru-lv60 live 80
g20181020083951-d0a0efcc 2018-10-20 08:44:55 19 guest ahiru-lv60 live 75
g20181020083935-7fc2a523 2018-10-20 08:44:54 13 guest nakabi-lv60 live 146
g20181020083859-b348f41a 2018-10-20 08:41:03 9 guest ahiru-lv60 done 74
g20181020083817-782e054f 2018-10-20 08:44:53 19 guest nakabi-lv60 live 134
g20181020083814-2b3a3931 2018-10-20 08:44:46 19 kukkiee-lv60 guest live 61
g20181020083807-3f41a740 2018-10-20 08:44:56 19 kukkiee-lv60 guest live 135
g20181020083803-33fecdb5 2018-10-20 08:39:35 13 ahiru-lv20 guest done.win.w 41
g20181020083753-d5f79fe6 2018-10-20 08:44:56 19 guest ahiru-lv60 live 94
g20181020083738-f2d08858 2018-10-20 08:43:37 19 guest ahiru-lv20 done.win.b 164
g20181020083731-b43a9618 2018-10-20 08:44:54 19 guest ahiru-lv40 live 134
g20181020083722-6bcb96ea 2018-10-20 08:44:55 19 guest ahiru-lv20 live 198
g20181020083644-e5f514ec 2018-10-20 08:41:53 13 guest ahiru-lv40 done.win.w 137
g20181020083635-f7cdf580 2018-10-20 08:41:59 13 guest ahiru-lv10 done 133
g20181020083633-e09946b5 2018-10-20 08:38:06 9 guest ahiru-lv60 done 50
g20181020083623-15c5eaa6 2018-10-20 08:42:19 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 84
g20181020083534-d08b868a 2018-10-20 08:44:56 19 ahiru-lv40 guest live 145
g20181020083522-eafe959e 2018-10-20 08:44:56 19 guest ahiru-lv60 live 144
g20181020083510-5cee52b9 2018-10-20 08:44:37 19 guest ahiru-lv20 live 184
g20181020083454-efcbb2cb 2018-10-20 08:44:53 19 nakabi-lv60 guest live 193
g20181020083451-7fc2a523 2018-10-20 08:39:26 13 nakabi-lv60 guest done.win.w 101
g20181020083448-b57795d8 2018-10-20 08:43:32 19 manemi-lv60 guest done.win.w 193
g20181020083414-c16d4955 2018-10-20 08:44:55 19 ahiru-lv60 guest live 179
g20181020083350-fd64e463 2018-10-20 08:44:55 19 ahiru-lv60 guest live 217
g20181020083343-a6c80185 2018-10-20 08:44:53 19 guest ahiru-lv60 live 156
g20181020083339-46f56db2 2018-10-20 08:38:02 19 guest ahiru-lv60 live 84
g20181020083243-fd067e33 2018-10-20 08:35:47 9 guest ahiru-lv20 done 52
g20181020083237-b8e31d4a 2018-10-20 08:44:56 19 ahiru-lv60 guest live 228
g20181020083233-8ee15088 2018-10-20 08:44:50 19 guest ahiru-lv60 live 256
g20181020083216-119cabcc 2018-10-20 08:44:56 19 guest ahiru-lv20 done 295
g20181020083202-8ee15088 2018-10-20 08:32:03 19 guest dameko-lv60 live 2
g20181020083157-cc60befa 2018-10-20 08:44:52 19 ahiru-lv60 guest done.win.b 304
g20181020083123-41510e13 2018-10-20 08:32:30 9 guest ahiru-lv20 done.win.w 35
g20181020083020-55dee750 2018-10-20 08:34:33 13 dameko-lv60 guest live 83
g20181020083017-fd067e33 2018-10-20 08:32:23 9 ahiru-lv20 guest done.win.w 35
g20181020083017-cc60befa 2018-10-20 08:31:40 19 ahiru-lv60 guest live 29
g20181020082941-2195e35d 2018-10-20 08:44:52 19 nakabi-lv60 guest live 199
g20181020082923-a6c80185 2018-10-20 08:32:54 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 59
g20181020082921-7fc2a523 2018-10-20 08:34:44 13 guest nakabi-lv60 done 149
g20181020082906-6bcb96ea 2018-10-20 08:37:02 19 guest ahiru-lv20 live 216
g20181020082901-9f528079 2018-10-20 08:39:54 19 guest kukkiee-lv60 done 232

ヘルプ

・最近開始された、50件の棋譜のリストです。
・状態が live の時 :対局中(または放置局)。
・状態が done の時 :終了局。
・状態が done.win.b の時 :黒勝ちの終了局。
・状態が done.win.w の時 :白勝ちの終了局。