[site top]

Search KifuList | きのあ囲碁の棋譜リスト (検索)

棋譜メニューに戻る | Back KifuMenu

検索条件の 50件の棋譜リストのページ。

先手( sente ) [ いれかえ | swap ]
後手( gote )
状態( state ) / /
棋譜の検索 | search

棋譜 更新日時 路盤 先手 後手 状態 手数
g20181124200103-2a075c6a 2018-11-24 20:55:37 13 ahiru-lv60 guest done 129
g20181124200026-c42b4959 2018-11-24 20:06:52 13 ahiru-lv20 guest done 153
g20181124200025-e365d1c2 2018-11-24 20:09:18 19 ahiru-lv40 guest done.win.w 165
g20181124200011-a48a2938 2018-11-24 20:17:32 19 ahiru-lv60 guest done 301
g20181124195950-07bc9c8a 2018-11-24 20:18:30 19 ahiru-lv60 guest done 271
g20181124195553-0ca8b4e7 2018-11-24 20:15:03 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 247
g20181124195549-92e3f4c3 2018-11-24 20:14:18 19 ahiru-lv60 guest done.win.b 274
g20181124195459-0907ab2e 2018-11-24 20:25:20 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 105
g20181124195446-d2cb1b2c 2018-11-24 20:16:21 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 189
g20181124195442-44a6accc 2018-11-24 20:01:54 19 ahiru-lv20 guest done.win.w 151
g20181124195406-77a165e0 2018-11-24 19:57:43 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 55
g20181124195046-562504fc 2018-11-24 20:01:20 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 107
g20181124195012-7887da17 2018-11-24 19:53:34 19 ahiru-lv40 guest done.win.w 61
g20181124194957-28d84c34 2018-11-24 19:54:42 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 69
g20181124194905-0514f7bb 2018-11-24 20:00:57 13 ahiru-lv60 guest done.win.w 123
g20181124194826-ddc224b8 2018-11-24 19:56:42 19 ahiru-lv10 guest done.win.w 199
g20181124194807-0633cb0a 2018-11-24 20:05:36 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 243
g20181124194744-232e005b 2018-11-24 19:54:32 19 ahiru-lv10 guest done.win.w 145
g20181124194257-a6eccb51 2018-11-24 19:58:40 19 ahiru-lv20 guest done 298
g20181124194246-166e03d0 2018-11-24 20:16:48 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 253
g20181124194226-71664ad3 2018-11-24 19:51:52 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 183
g20181124194212-db5c14b6 2018-11-24 19:57:14 19 ahiru-lv30 guest done 283
g20181124194204-5a92edce 2018-11-24 19:55:47 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 213
g20181124193959-0ca8b4e7 2018-11-24 19:55:39 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 159
g20181124193956-71664ad3 2018-11-24 19:42:12 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 47
g20181124193905-1e1360ea 2018-11-24 20:01:23 19 ahiru-lv60 guest done 312
g20181124193625-395b89d2 2018-11-24 19:44:07 13 ahiru-lv30 guest done.win.w 131
g20181124193621-88feb102 2018-11-24 19:59:40 19 ahiru-lv60 guest done 345
g20181124193323-6842f211 2018-11-24 19:43:42 19 ahiru-lv10 guest done.win.w 219
g20181124193225-a1c2782c 2018-11-24 19:45:13 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 219
g20181124193218-0ca8b4e7 2018-11-24 19:39:46 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 101
g20181124193037-0d89698f 2018-11-24 19:46:33 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 115
g20181124192851-fc4056b8 2018-11-24 19:39:30 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 175
g20181124192830-9aaee1a9 2018-11-24 19:44:56 19 ahiru-lv60 guest done 284
g20181124192623-7887da17 2018-11-24 19:38:25 19 ahiru-lv40 guest done.win.w 215
g20181124192558-838e2f75 2018-11-24 19:44:49 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 253
g20181124192555-1e73928e 2018-11-24 19:27:33 9 ahiru-lv60 guest done.win.w 47
g20181124192545-ef8f12d7 2018-11-24 19:48:01 19 ahiru-lv60 guest done.win.b 240
g20181124192513-92e3f4c3 2018-11-24 19:44:52 19 ahiru-lv60 guest done.win.b 284
g20181124192402-0d89698f 2018-11-24 19:30:12 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 63
g20181124192343-0ace1b95 2018-11-24 19:40:13 19 ahiru-lv20 guest done 301
g20181124192317-e9f43e1b 2018-11-24 19:28:11 19 ahiru-lv60 guest done.win.w 67
g20181124192253-f20afc82 2018-11-24 19:28:35 9 ahiru-lv20 guest done.win.b 74
g20181124192218-a6eccb51 2018-11-24 19:39:27 19 ahiru-lv20 guest done 314
g20181124192206-5bce7cd1 2018-11-24 19:24:16 9 ahiru-lv30 guest done 51
g20181124192154-1e73928e 2018-11-24 19:23:26 9 ahiru-lv60 guest done.win.w 45
g20181124192050-0514f7bb 2018-11-24 19:37:37 13 ahiru-lv60 guest done.win.w 153
g20181124191852-892cce37 2018-11-24 19:24:55 13 ahiru-lv40 guest done.win.w 123
g20181124191829-1e73928e 2018-11-24 19:19:29 9 ahiru-lv60 guest done.win.w 35
g20181124191610-ce33e692 2018-11-24 19:36:23 19 ahiru-lv30 guest done.win.w 289

ヘルプ

・状態が live の時 :対局中(または放置局)。
・状態が done の時 :終了局。
・状態が done.win.b の時 :黒勝ちの終了局。
・状態が done.win.w の時 :白勝ちの終了局。

・検索インデックスの更新は、サーバ負荷が小さいときに一定時間ごとに行います。
・検索インデックスに追加される棋譜は終局した対局のみ。
・棋譜は新しい順に掲載していますので古い棋譜は流れてしまいます。
・古い棋譜が流れた後も、棋譜URLからは閲覧することができます。