[site top]

Search KifuList | きのあ囲碁の棋譜リスト (検索)

棋譜メニューに戻る | Back KifuMenu

検索条件の 50件の棋譜リストのページ。

先手( sente ) [ いれかえ | swap ]
後手( gote )
状態( state ) / /
棋譜の検索 | search

棋譜 更新日時 路盤 先手 後手 状態 手数
g20181124195924-63884474 2018-11-24 20:05:15 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 78
g20181124195846-46278b66 2018-11-24 20:10:44 19 guest ahiru-lv20 done.win.b 294
g20181124195751-77a165e0 2018-11-24 20:14:19 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 266
g20181124195750-4a4e5065 2018-11-24 20:04:26 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 84
g20181124195605-deb16002 2018-11-24 20:02:27 19 guest ahiru-lv20 done.win.b 144
g20181124195547-232e005b 2018-11-24 20:04:00 19 guest ahiru-lv20 done.win.b 176
g20181124195334-d038b211 2018-11-24 20:09:37 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 230
g20181124195031-156ee7cf 2018-11-24 20:06:45 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 272
g20181124194743-f8f8cd12 2018-11-24 19:54:14 13 guest ahiru-lv60 done.win.b 144
g20181124194718-d038b211 2018-11-24 19:51:35 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 64
g20181124194535-562504fc 2018-11-24 19:49:57 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 46
g20181124194512-92e3f4c3 2018-11-24 19:55:13 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 154
g20181124194454-52e437c5 2018-11-24 19:56:55 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 204
g20181124194323-edc5f4cb 2018-11-24 19:45:28 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 38
g20181124193912-17c18b94 2018-11-24 19:56:15 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 218
g20181124193310-0633cb0a 2018-11-24 19:47:34 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 214
g20181124193149-88feb102 2018-11-24 19:35:52 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 68
g20181124192829-d038b211 2018-11-24 19:43:35 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 230
g20181124192509-892cce37 2018-11-24 19:29:04 13 guest ahiru-lv40 done.win.b 86
g20181124192357-37eb3a34 2018-11-24 19:31:19 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 92
g20181124192225-d038b211 2018-11-24 19:26:51 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 68
g20181124192118-e9c87994 2018-11-24 19:36:33 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 212
g20181124192029-f43a6f8d 2018-11-24 19:54:14 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 318
g20181124191558-156ee7cf 2018-11-24 19:27:30 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 178
g20181124191210-38c69f24 2018-11-24 19:31:37 19 guest ahiru-lv30 done.win.b 290
g20181124191018-ba8ee3f4 2018-11-24 19:13:19 9 guest ahiru-lv60 done.win.b 66
g20181124190940-1f698fdb 2018-11-24 19:20:23 19 guest ahiru-lv20 done.win.b 244
g20181124190631-f57e036d 2018-11-24 19:11:12 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 64
g20181124190540-92e3f4c3 2018-11-24 19:10:42 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 76
g20181124190511-e9f43e1b 2018-11-24 19:23:04 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 238
g20181124190401-c659a28d 2018-11-24 20:04:25 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 220
g20181124190339-df925b27 2018-11-24 19:09:54 13 guest ahiru-lv60 done.win.b 140
g20181124190332-79493ca6 2018-11-24 19:08:30 13 guest ahiru-lv20 done.win.b 82
g20181124190318-401c5308 2018-11-24 19:26:08 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 210
g20181124190204-1e73928e 2018-11-24 19:03:37 9 guest ahiru-lv20 done.win.b 48
g20181124190122-a24c2d82 2018-11-24 19:08:55 19 guest ahiru-lv10 done.win.b 182
g20181124185725-91ec834e 2018-11-24 19:09:19 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 180
g20181124185339-156ee7cf 2018-11-24 19:15:38 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 298
g20181124184927-76d84295 2018-11-24 18:58:52 19 guest ahiru-lv20 done.win.b 204
g20181124184856-401c5308 2018-11-24 18:59:10 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 82
g20181124184305-d68e958d 2018-11-24 18:54:00 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 162
g20181124183819-320b2370 2018-11-24 18:48:43 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 120
g20181124183727-4a379dc9 2018-11-24 18:42:50 13 guest ahiru-lv60 done.win.b 100
g20181124183404-dac7f321 2018-11-24 18:48:32 19 guest ahiru-lv20 done.win.b 222
g20181124183358-0b8c5591 2018-11-24 18:51:46 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 236
g20181124182934-c2c39ace 2018-11-24 18:30:06 9 guest ahiru-lv20 done.win.b 22
g20181124182745-ddafd79b 2018-11-24 18:31:18 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 46
g20181124182640-c2c39ace 2018-11-24 18:27:59 9 guest ahiru-lv20 done.win.b 42
g20181124182638-553fa370 2018-11-24 18:29:49 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 54
g20181124182449-320b2370 2018-11-24 18:29:06 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 58

ヘルプ

・状態が live の時 :対局中(または放置局)。
・状態が done の時 :終了局。
・状態が done.win.b の時 :黒勝ちの終了局。
・状態が done.win.w の時 :白勝ちの終了局。

・検索インデックスの更新は、サーバ負荷が小さいときに一定時間ごとに行います。
・検索インデックスに追加される棋譜は終局した対局のみ。
・棋譜は新しい順に掲載していますので古い棋譜は流れてしまいます。
・古い棋譜が流れた後も、棋譜URLからは閲覧することができます。