[site top]

Search KifuList | きのあ囲碁の棋譜リスト (検索)

棋譜メニューに戻る | Back KifuMenu

検索条件の 50件の棋譜リストのページ。

先手( sente ) [ いれかえ | swap ]
後手( gote )
状態( state ) / /
棋譜の検索 | search

棋譜 更新日時 路盤 先手 後手 状態 手数
g20170822003544-f1c45a9d 2017-08-22 00:55:00 19 ahiru-lv40 guest done 297
g20170822002400-f1c45a9d 2017-08-22 00:27:46 19 ahiru-lv40 guest done.win.w 69
g20170821214838-faf7c2ce 2017-08-21 21:56:32 13 ahiru-lv40 guest done.win.w 125
g20170821205652-94758004 2017-08-21 21:18:47 19 ahiru-lv40 guest done 279
g20170821203836-6ab21bcb 2017-08-21 20:42:34 13 ahiru-lv40 guest done.win.b 124
g20170821203037-c237fbea 2017-08-21 20:34:25 13 ahiru-lv40 guest done.win.w 99
g20170821202130-b1036692 2017-08-21 20:29:39 19 ahiru-lv40 guest done.win.w 181
g20170821202055-c237fbea 2017-08-21 20:22:14 13 ahiru-lv40 guest done.win.w 39
g20170821201633-c237fbea 2017-08-21 20:20:29 13 ahiru-lv40 guest done.win.b 106
g20170821200944-6ab21bcb 2017-08-21 20:15:41 13 ahiru-lv40 guest done 141
g20170821195319-bba6e03a 2017-08-21 20:06:27 19 ahiru-lv40 guest done.win.w 299
g20170821193905-c237fbea 2017-08-21 19:42:30 13 ahiru-lv40 guest done.win.w 75
g20170821183524-6ab21bcb 2017-08-21 18:38:09 13 ahiru-lv40 guest done.win.b 78
g20170821183442-7811c72c 2017-08-21 18:44:38 19 ahiru-lv40 guest done.win.w 211
g20170821183337-c3809e3c 2017-08-21 18:38:26 13 ahiru-lv40 guest done.win.b 114
g20170821181421-6ab21bcb 2017-08-21 18:17:40 13 ahiru-lv40 guest done.win.b 98
g20170821180333-2997e29b 2017-08-21 18:16:03 19 ahiru-lv40 guest done 324
g20170821172459-5af43ed1 2017-08-21 17:35:16 19 ahiru-lv40 guest done.win.w 203
g20170821172311-152d3305 2017-08-21 17:26:34 19 ahiru-lv40 guest done.win.w 65
g20170821172229-b74f7b4c 2017-08-21 17:45:19 19 ahiru-lv40 guest done 339
g20170821172128-2997e29b 2017-08-21 17:33:08 19 ahiru-lv40 guest done.win.b 288
g20170821171633-5af43ed1 2017-08-21 17:21:05 19 ahiru-lv40 guest done.win.w 91
g20170821171152-aa5dd2ba 2017-08-21 17:25:15 19 ahiru-lv40 guest done 267
g20170821170433-b78832db 2017-08-21 17:13:58 19 ahiru-lv40 guest done.win.w 189
g20170821170430-c3809e3c 2017-08-21 17:09:39 13 ahiru-lv40 guest done.win.b 120
g20170821165802-b74f7b4c 2017-08-21 17:22:03 19 ahiru-lv40 guest done 336
g20170821164855-c237fbea 2017-08-21 16:50:52 13 ahiru-lv40 guest done.win.w 51
g20170821164536-d5bcdffe 2017-08-21 16:57:14 19 ahiru-lv40 guest done.win.b 150
g20170821160800-2229f975 2017-08-21 16:13:36 19 ahiru-lv40 guest done.win.w 107
g20170821155555-27329857 2017-08-21 16:06:32 19 ahiru-lv40 guest done.win.b 216
g20170821155316-e306ef9e 2017-08-21 16:04:55 19 ahiru-lv40 guest done 286
g20170821153156-b74f7b4c 2017-08-21 15:43:50 19 ahiru-lv40 guest done.win.b 192
g20170821153126-f67924f7 2017-08-21 15:43:34 19 ahiru-lv40 guest done.win.w 181
g20170821152808-b74f7b4c 2017-08-21 15:31:33 19 ahiru-lv40 guest done.win.w 57
g20170821152014-30cef4bd 2017-08-21 15:45:04 19 ahiru-lv40 guest done.win.b 284
g20170821144937-94758004 2017-08-21 15:09:54 19 ahiru-lv40 guest done 293
g20170821141938-94758004 2017-08-21 14:44:02 19 ahiru-lv40 guest done 298
g20170821140400-94758004 2017-08-21 14:14:39 19 ahiru-lv40 guest done.win.w 181
g20170821135830-faa02554 2017-08-21 14:02:39 19 ahiru-lv40 guest done.win.w 69
g20170821135416-4098367b 2017-08-21 14:05:55 19 ahiru-lv40 guest done.win.w 209
g20170821134314-2997e29b 2017-08-21 13:55:19 19 ahiru-lv40 guest done 283
g20170821133243-94758004 2017-08-21 13:53:55 19 ahiru-lv40 guest done 242
g20170821130751-2997e29b 2017-08-21 13:18:36 19 ahiru-lv40 guest done.win.b 266
g20170821130558-94758004 2017-08-21 13:30:35 19 ahiru-lv40 guest done 263
g20170821124033-0133ab69 2017-08-21 12:59:51 19 ahiru-lv40 guest done.win.w 191
g20170821123921-94758004 2017-08-21 13:04:34 19 ahiru-lv40 guest done 313
g20170821121935-94758004 2017-08-21 12:39:02 19 ahiru-lv40 guest done.win.b 270
g20170821120844-4e21792d 2017-08-21 12:38:13 19 ahiru-lv40 guest done 260
g20170821115302-158c55ac 2017-08-21 12:03:47 19 ahiru-lv40 guest done.win.b 244
g20170821110427-2997e29b 2017-08-21 11:15:45 19 ahiru-lv40 guest done.win.b 268

ヘルプ

・状態が live の時 :対局中(または放置局)。
・状態が done の時 :終了局。
・状態が done.win.b の時 :黒勝ちの終了局。
・状態が done.win.w の時 :白勝ちの終了局。

・検索インデックスの更新は、サーバ負荷が小さいときに一定時間ごとに行います。
・検索インデックスに追加される棋譜は終局した対局のみ。
・棋譜は新しい順に掲載していますので古い棋譜は流れてしまいます。
・古い棋譜が流れた後も、棋譜URLからは閲覧することができます。