[site top]

Search KifuList | きのあ囲碁の棋譜リスト (検索)

棋譜メニューに戻る | Back KifuMenu

検索条件の 50件の棋譜リストのページ。

先手( sente ) [ いれかえ | swap ]
後手( gote )
状態( state ) / /
棋譜の検索 | search

棋譜 更新日時 路盤 先手 後手 状態 手数
g20180822061350-b880d3ff 2018-08-22 06:17:17 9 guest ahiru-lv20 done 74
g20180822061139-b880d3ff 2018-08-22 06:13:31 9 guest ahiru-lv20 done.win.b 42
g20180822061031-f233f1ce 2018-08-22 06:12:00 13 guest ahiru-lv60 done.win.w 43
g20180822060709-afb88788 2018-08-22 06:15:50 19 guest ahiru-lv20 done.win.b 176
g20180822060432-8620ad57 2018-08-22 06:07:15 9 guest ahiru-lv60 done 56
g20180822060352-f78b958e 2018-08-22 06:06:45 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 68
g20180822060237-20cd44a0 2018-08-22 06:05:44 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 52
g20180822060017-79e88fc0 2018-08-22 06:01:31 19 guest ahiru-lv60 done.win.w 25
g20180822054926-d6c8910d 2018-08-22 06:07:57 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 320
g20180822054038-f3b0bb3f 2018-08-22 05:55:46 19 guest ahiru-lv60 done 218
g20180822053922-afb88788 2018-08-22 05:52:47 19 guest ahiru-lv20 done.win.b 252
g20180822053901-a6b7e105 2018-08-22 05:53:45 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 294
g20180822053717-8620ad57 2018-08-22 05:38:57 9 guest ahiru-lv60 done.win.w 55
g20180822052647-9c335a91 2018-08-22 05:28:47 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 36
g20180822052426-9c335a91 2018-08-22 05:26:34 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 46
g20180822052416-be9e8381 2018-08-22 05:39:35 19 guest ahiru-lv40 done 324
g20180822052321-d85e6b3d 2018-08-22 05:26:43 13 guest ahiru-lv60 done 121
g20180822051949-21302ae2 2018-08-22 05:26:35 13 guest ahiru-lv60 done.win.b 162
g20180822051830-d85e6b3d 2018-08-22 05:23:08 13 guest ahiru-lv60 done 167
g20180822051707-b880d3ff 2018-08-22 05:19:16 9 guest ahiru-lv20 done 44
g20180822051455-b22ca694 2018-08-22 05:19:03 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 70
g20180822051434-1ccc51b5 2018-08-22 05:42:20 19 guest ahiru-lv60 done 327
g20180822051142-9c335a91 2018-08-22 05:24:11 19 guest ahiru-lv60 done 240
g20180822050934-41c50ad1 2018-08-22 05:26:07 19 guest ahiru-lv20 done 307
g20180822050844-b18ab09b 2018-08-22 05:26:08 19 guest ahiru-lv60 done 275
g20180822050642-d5a2c14a 2018-08-22 05:27:41 19 guest ahiru-lv60 done 302
g20180822050431-21302ae2 2018-08-22 05:07:40 13 guest ahiru-lv60 done.win.b 90
g20180822043227-9c335a91 2018-08-22 04:48:52 19 guest ahiru-lv60 done.win.w 155
g20180822042252-9c335a91 2018-08-22 04:32:12 19 guest ahiru-lv60 done 188
g20180822042154-112e56e3 2018-08-22 04:32:53 19 guest ahiru-lv20 done 254
g20180822041348-dcdbbf68 2018-08-22 04:31:03 19 guest ahiru-lv60 done 295
g20180822040611-243486b4 2018-08-22 04:10:19 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 74
g20180822035940-087817e3 2018-08-22 04:10:52 19 guest ahiru-lv40 done.win.b 228
g20180822035455-d85e6b3d 2018-08-22 03:58:50 13 guest ahiru-lv60 done 136
g20180822034830-c5002492 2018-08-22 03:56:38 13 guest ahiru-lv60 done 148
g20180822034212-df991b66 2018-08-22 03:42:38 9 guest ahiru-lv20 done.win.b 18
g20180822034206-087817e3 2018-08-22 03:45:25 19 guest ahiru-lv40 done.win.b 74
g20180822033425-a16fe2bb 2018-08-22 03:36:29 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 44
g20180822033407-df991b66 2018-08-22 03:35:22 9 guest ahiru-lv20 done.win.b 44
g20180822031900-8329388d 2018-08-22 03:35:06 13 guest ahiru-lv60 done.win.b 134
g20180822030303-b3654358 2018-08-22 03:05:32 9 guest ahiru-lv60 done 55
g20180822030127-bfae44fd 2018-08-22 03:03:25 9 guest ahiru-lv30 done 62
g20180822030127-7f248894 2018-08-22 03:04:10 9 guest ahiru-lv10 done 48
g20180822025801-7f248894 2018-08-22 03:01:14 9 guest ahiru-lv10 done 49
g20180822025719-e51b5537 2018-08-22 02:59:19 9 guest ahiru-lv60 done.win.b 38
g20180822025618-ea414231 2018-08-22 03:01:06 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 102
g20180822025552-b3654358 2018-08-22 02:58:47 9 guest ahiru-lv60 done 86
g20180822025300-ea414231 2018-08-22 02:56:07 19 guest ahiru-lv60 done.win.b 64
g20180822025232-7f248894 2018-08-22 02:55:32 9 guest ahiru-lv10 done 57
g20180822025139-e51b5537 2018-08-22 02:54:36 9 guest ahiru-lv60 done 58

ヘルプ

・状態が live の時 :対局中(または放置局)。
・状態が done の時 :終了局。
・状態が done.win.b の時 :黒勝ちの終了局。
・状態が done.win.w の時 :白勝ちの終了局。

・検索インデックスの更新は、サーバ負荷が小さいときに一定時間ごとに行います。
・検索インデックスに追加される棋譜は終局した対局のみ。
・棋譜は新しい順に掲載していますので古い棋譜は流れてしまいます。
・古い棋譜が流れた後も、棋譜URLからは閲覧することができます。